Loại trường

Trung học

Địa điểm

275 Wolf Hill Road

South Huntington, New York 11747

Website

https://www.stanthonyshs.org/

Bằng cấp

High school diploma

Chương trình đào tạo

High school

Điều kiện đầu vào

GPA >= 8.0

Thư giới thiệu của GV tiếng anh và toán

Điều kiện tiếng anh

IELTS 7.0/IBT 88+

Phỏng vấn với trường

Chương trình tiếng anh

IELTS 4.0-4.5/IBT 39-58 Support Level III (3 LF classes/day)

IELTS 5.0-5.5/IBT 59-78 Support II (2 classes/day)

IELTS 6.0-6.5/IBT 79-87 Support Level I (1 LF class/day)

IELTS 7.0/IBT 88+ được vào thẳng

Học phí

USD $ 9,900

Các phí khác

USD $ 600 Phí đăng ký

Kỳ khai giảng

Mùa xuân & mùa thu

Hoạt động ngoại khóa

Summer camp, các clb nghệ thuật & thể thao, toán …

Nơi ở

host family service USD $ 11,400

Đồng phục

Bắt buộc

Bài viết liên quan

Santa Monica College

Santa Monica College

Được xem là một trong các trường đại học cao đẳng xuất sắc nhất California và trên toàn quốc, SMC cung cấp chương trình giảng dạy cho hai năm đầu của chương trình giáo dục đại học Hoa Kỳ. Trường SMC nổi tiếng là dẫn đầu số sinh viên chuyển tiếp vào các trường UCLA và USC. Khoảng 34.000 sinh viên, trong số đó có 9% sinh viên quốc tế từ...
Victoria University

Victoria University

Học trung học tại Úc

Học trung học tại Úc