Người dân Canada rất quan trọng vào việc học, và đã phát triển một hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới với tiêu chuẩn cao. Canada là nước có nền kinh tế mở cửa, bền vững, và thịnh vượng nhất trên thế giới. Canada đã được quốc tế thừa nhận về chất lượng bằng cấp và chất lượng hệ thống giáo dục.