Bằng cấp của Reliance College mang chuẩn của UK, trường có liên kết với một số học viện và trường đâị học danh tiếng của Úc và UK. Sinh viên đang học tập tại Reliance College có mong muốn được transfer qua những nước này để tiếp tục con đường học tập của mình thì việc xét duyệt visa sẽ dễ dàng hơn.